Kees - Vinkje

Login

Urenregistratie moet meer dan 1 dagelijkse activiteit melden

Een urenregistratie die voor elke dag maar één globaal omschreven activiteit meldt, is niet geschikt om te bewijzen dat de ondernemer aan het urencriterium heeft voldaan.

In het jaar 2016 heeft een man onder een bedrijfsnaam activiteiten verricht in de reclame- en advertentiebranche. Daarnaast is hij sinds 23 juni 2016 een van de drie vennoten van een VOF. Deze VOF is overigens op 31 december 2017 gestaakt. Gedurende het jaar 2016 is de man bovendien in loondienst geweest bij twee bv’s. Volgens de man voldoet hij in 2016 aan het urencriterium, zodat hij recht heeft op de zelfstandigen- en startersaftrek. De Belastingdienst betwist deze stelling. Hof Amsterdam moet hierover uitspraak doen.
De man overlegt een urenregistratie die doorloopt tot en met 31 december 2016. Maar het hof vindt dat geen overtuigend bewijsmateriaal. Het hof merkt bijvoorbeeld op dat de urenregistratie achteraf is opgesteld en getotaliseerde stelposten bevat. Bovendien is voor elke dag slechts één globaal omschreven activiteit ingevuld, zoals ‘opruiming pand’, ‘werken in de zaak’ en ‘Finance’. Daardoor is de urenregistratie in de ogen van het hof te globaal en onvoldoende gespecificeerd van aard. Daarnaast weegt het hof mee dat de man in 2016 ook in totaal 1.422 uren in loondienst voor de twee bv’s heeft gewerkt. Al met al is het niet aannemelijk dat de man in 2016 aan het urencriterium heeft voldaan. De Belastingdienst heeft daarom terecht voor het jaar 2016 geen zelfstandigen- en startersaftrek verleend.

Bron: Hof Amsterdam 31-01-2023 (gepubl. 22-02-2023)

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.