Kees - Vinkje

Login

De 183-dagenregeling geldt pas na emigratie naar VS

Als een Nederlander emigreert naar de Verenigde Staten van Amerika, kan hij geen beroep doen op de 183-dagenregeling met betrekking tot loon dat hij als inwoner van Nederland heeft genoten.

In het jaar 2018 woont en werkt een man van 1 januari tot en met 17 juni in Nederland. In die periode geniet hij een loon van € 26.118. Op 17 juni 2018 emigreert hij van Nederland naar de Verenigde Staten van Amerika (VS). In de periode van 17 juni 2018 tot en met 31 december2018 geniet hij van een Amerikaanse onderneming € 67.436 aan loon. De Nederlandse fiscus wil heffen over het loon van € 26.118. Maar de man haalt uit het belastingverdrag tussen Nederland en de VS dat Nederland geen heffingsrecht heeft. Zijn motivering is dat hij langer dan 182 dagen in de VS heeft gewerkt en gewoond. Ook beweert hij over het gehele wereldinkomen in de VS aangifte te hebben gedaan.
Rechtbank Gelderland oordeelt echter dat de 183-dagenregeling ziet op werknemers die inkomen genieten uit een land terwijl ze op dat moment inwoner van een ander land zijn. Het moment waarop een werknemer zijn aangifte inkomstenbelasting indient, is dus niet van belang. De man heeft het loon van € 26.118 genoten in een periode waarin hij inwoner van Nederland was. Hij kan daarom geen beroep doen op het verdrag. Overigens maakt de man niet aannemelijk dat de Amerikaanse fiscus belasting heeft geheven over het Nederlandse inkomen. Verder stelt hij nog dat de Belastingdienst ten onrechte de aftrek van ziektekosten heeft geweigerd. Maar hij maakt evenmin aannemelijk dat hij deze kosten vóór zijn emigratie heeft gemaakt. De rechtbank verklaart het beroepschrift van de man ongegrond.

Bron: Rb. Gelderland 14-02-2023 (gepubl. 21-02-2023)

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met onze privacy policy. We beloven niet te spammen.

Klachtregeling

We doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Ook niet nadat u met uw vaste contactpersoon geprobeerd hebt een oplossing te vinden voor het probleem. In dat geval kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). Al onze accountants vallen onder deze klacht- en tuchtrecht. Lees meer over deze procedure.