Zzp-schilders tegen verplichte deelname pensioen

Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland hebben bezwaar aangetekend tegen de verplichte aansluiting van zzp-schilders bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstak. Volgens Zelfstandigen Bouw is meer dan de helft van de schilders zzp’er en een grote meerderheid van hen zou tegen verplichte aansluiting zijn.
Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds BPF Schilders is verplicht voor iedereen die werkzaam is in de bedrijfstak. Alleen directeuren-grootaandeelhouders die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekering zijn van die verplichte deelname uitgezonderd. Die verplichte deelname geldt al vanaf 1951 toen het bedrijfstakpensioenfonds werd opgericht.
Zelfstandigen Bouw is een handtekeningenactie gestart tegen de verplichte aansluiting. Aanleiding voor de actie is de wijziging van de pensioenregels. Hierdoor moest het bedrijfstakpensioenfonds bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe aanvraag indienen om ook zelfstandige schilders te verplichten zich aan te sluiten. Hiertegen kan tot eind maart bezwaar worden gemaakt. In het verleden mislukten pogingen om de verplichte aansluiting voor zzp’ers van tafel te krijgen. Zelfstandigen Bouw schat de kansen dat dit nu wel lukt groter in, omdat het aantal zzp’ers in de sector enorm is toegenomen én zij in meerderheid tegen aansluiting zijn.
Het bestuur van BPF Schilders betreurt het dat Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland niet langer willen dat zelfstandigen verplicht deelnemen aan het pensioenfonds. Het bestuur wijst erop dat het fonds er financieel goed voor staat en dat onderzoek aantoont dat het zelfstandigen vaak niet lukt om zelf voor een goede pensioenregeling te zorgen. Mochten zelfstandige schilders niet meer zijn aangesloten bij het fonds, dan lopen de opgebouwde pensioenen van de achterblijvende deelnemers (werknemers of zelfstandigen) en pensioengerechtigden geen gevaar, zo verzekert het BPF Schilders.
Bron: Zelfstandigen Bouw, 18-03-2015; BPF Schilders, 23-03-2015