Ziekteverzuim in tweede kwartaal verder gedaald

Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gedaald. Het verzuimpercentage kwam in het tweede kwartaal uit op 3,7%. Drie jaar geleden was het verzuimpercentage nog 4,1%. Sindsdien is het ziekteverzuim gestaag gedaald.
Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In het onderwijs was het ziekteverzuim het hoogst, in de horeca was het verzuim met 2% het laagst. Het lage verzuim in de horeca komt onder meer door dat de gemiddelde leeftijd van de werknemers in de horeca het laagst is. Het ziekteverzuim neemt toe met de leeftijd. alle bedrijfstakken het laagst bij de horeca. Daarnaast kent de horeca veel oproepkrachten met een nul-urencontract. Ziekteverzuim heeft daardoor geen effect op het verzuimpercentage. In geval van ziekte hoeft de werkgever bij een nul-urencontract of oproepcontract doorgaans geen loon door te betalen. Het onderwijs, met een verzuimpercentage van bijna 5%, is de gemiddelde leeftijd van werknemers daarentegen relatief hoog.
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 werden 821.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ) verstrekt. De WAO-uitkeringen zijn inmiddels gedaald tot 367.000. De uitkeringen in het kader van (wet) Wajong en WIA (de regelingen IVA en WGA) namen in de eerste drie maanden van 2014 toe met respectievelijk 9.000 en 18.000. Eind maart 2014 werden 193.000 WIA-uitkeringen verstrekt: 138.000 WGA-uitkeringen en 54.000 IVA-uitkeringen.
Bron: CBS 29-09-2014