Zet subsidie in tegen tekort mbo-stages

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), waarin MKB-Nederland en VNO-NCW zijn vertegenwoordigd, bepleit bij het kabinet voor een tijdelijke mbo-stagesubsidie om bij de beroepsopleidende leerweg. In verschillende sectoren lopen de tekorten aan stageplaatsen verder op. Iedere werkgever in een tekortsector die een stage aanbiedt zou daarom hiervoor een directe vergoeding moeten krijgen.
Uit de SBB Barometer blijkt dat steeds meer leerlingen kiezen voor de beroeps opleidende leerwel (bol). Door de economische tegenwind heeft de andere mbo-route, lerend werken (bbl), het zwaar. De afgelopen twee jaar gingen 20.000 leerbanen verloren. Daarnaast konden dit schooljaar 14.500 bbl-ers niet op een leerbaan worden geplaatst. Studenten kiezen daarom in toenemende mate voor stages (bol). Het aantal bol-studenten in het mbo groeide dit schooljaar dan ook met 4.000 tot 360.000. In de huidige economische tijd zet dit echter het aantal stageplaatsen voor bol-studenten onder druk. Ook in sectoren die de overheid als belangrijk ziet, zoals techniek en zorg, lopen de stagetekorten verder op. Volgens de Stichting SBB zijn er scholen met technische opleidingen die daardoor zullen gaan sluiten. SBB stelt het kabinet voor om een korte periode van bijvoorbeeld twee jaar een mbo-stagesubsidie te introduceren, vooral gericht op de beroepsopleidende leerweg (bol). Deze financiƫle prikkel komt dan rechtstreeks bij werkgevers terecht. De subsidie zal uitsluitend bedoeld moeten zijn voor werkgevers die in een specifieke regio bol-stages aanbieden voor opleidingen waarvan het lange termijn arbeidsmarktperspectief goed is, maar waar nu een tekort aan stages is.
Minister Bussemaker (OCW) kondigde onlangs aan dit jaar met voorstellen te komen voor een subsidieregeling voor de bbl, ter vervanging van de afdrachtvermindering onderwijs. De mbo-bol variant zal niet in de subsidieregeling ter vervanging van de afdrachtvermindering onderwijs opgenomen worden.
Bron: Stichting SBB 20-06-2013