Zelfstandigen Bouw: geen avv voor cao-schilders

Zelfstandigen Bouw heeft minister Asscher van Sociale Zaken maandag verzocht de cao voor schilders niet algemeen verbindend te verklaren. Volgens hen is de cao in strijd met de wet en sluit de cao een grote groep zzp-schilders uit van werk.
Volgens de cao mogen schilderbedrijven alleen zzp-schilders inhuren die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Volgens de organisatie van zzp’ers in de bouw dwingt men daarmee indirect zzp-schilders, die niet onder de cao vallen, zo’n verzekering af te sluiten. Dat is volgens voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw in strijd met de vrijheid van het verbintenissenrecht. In een brief aan de bewindsman wijst hij er bovendien op dat veel zzp’ers geen verzekering kunnen afsluiten. Dat geldt voor 45-plussers, zzp’ers die niet helemaal gezond zijn of mensen die in het verleden ernstige gezondheidsproblemen hebben gehad. Zij worden doorgaans door verzekeraars geweigerd. De cao-bepaling sluit hen dus uit van werk.
Ook legt de cao zzp’ers de verplichting op zich aan te sluiten bij het pensioenfonds van de schilders BPF. Maar die verplichting staat momenteel ter discussie en op dit punt kan de cao volgens Zelfstandigen Bouw strijdig zijn met de pensioenregels.
Bron: Zelfstandigen Bouw, 28-07-2014