Werkverdringing in het vervoer

De bonden maken zich zorgen over een toenemende verdringing van betaalde banen in het stads-, streek en (contract)taxivervoer door de inzet van onbetaalde vrijwilligers of uitkeringsgerechtigden. FNV Bondgenoten is hiervoor een meldpunt begonnen (www.meldpuntwerkverdringing.nl).
De bond noemt enkele praktijkvoorbeelden, zoals een samenwerking tussen gemeenten en twee taxibedrijven in Twente waarbij jongeren met behoud van uitkering ervaring opdoen. De tarieven voor de ritten met deze ‘Smartcab’ zijn echter 60% lager dan ritten van gewone taxibedrijven. Andere voorbeelden zijn zogenoemde Wensbussen in Limburg die gereden worden door vrijwilligers. Het plan van de gemeenten was ook om mensen met een WW-uitkering in te zetten, maar daar was het UWV op tegen. Volgens de vakbond gebeurt het steeds vaker dat werknemers hun baan verliezen maar hun werk later gedaan zien worden door vrijwilligers. Ook ontvangt de bond in toenemende mate klachten van uitkeringsgerechtigden die onder het mom ‘werkervaring opdoen’ verplicht worden met behoud van uitkering werkzaamheden in een reguliere functie te gaan verrichten. Volgens de bond zijn er betere alternatieven voor handen waarbij wél betaalde banen worden gehandhaafd, zoals re-integrerende werknemers inzetten op buslijnen of taxidiensten waar relatief weinig passagiersaanbod is.
Ook vanuit commerciële hoek krijgt men in taxivervoer te maken met verdringing. CNV Vakmensen noemt het voorbeeld van de nieuwe taxidienst UberPOP. Het gaat om een commercieel bedrijf, dat particulieren wil inzetten om met hun eigen auto klanten te vervoeren. Daar de ritprijs ongeveer de helft bedraagt van een normale taxirit, kan dit grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de taxibranche. De vraag is ook hoe het zit met de kwaliteit, de veiligheid en de aansprakelijkheid. De chauffeurs zijn volgens de bond bijbeuners, die geen taxipas hebben en niet zijn opgeleid om dit werk te doen.
Bron: CNV Vakmensen, 30-07-2014; FNV Bondgenoten, 24-07-2014