Werkbonus via de loonheffing

Met ingang van 2014 kunnen oudere werknemers de werkbonus ook via de loonstrook ontvangen. In het op 27 mei ingediende wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 is opgenomen dat de werkbonus met ingang van 1 januari 2014 door de werkgever kan worden toegepast bij de inhouding van loonheffing.
De werkbonus is per 1 januari 2013 in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen. De werkbonus is een heffingskorting voor belastingplichtigen van 60 tot 64 jaar die een arbeidsinkomen genieten. Deze heffingskorting wordt ontvangen na afloop van het jaar of maandelijks van de Belastingdienst via de voorlopige aanslag. In de Fiscale verzamelwet 2013 is een aanpassing van de Wet op de loonbelasting opgenomen waardoor de werkgever deze heffingskorting vanaf 1 januari 2014 direct kan toepassen. Oudere werknemers ontvangen hierdoor de werkbonus automatisch maandelijks via hun loonstrookje, in plaats van na afloop van het jaar of maandelijks van de Belastingdienst via de voorlopige aanslag.
Verder wordt met het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet onder meer de tijdelijke btw-verlaging voor renovatie en herstel van woningen wettelijk vastgelegd en wordt de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten van sportverenigingen in 2014 verhoogd naar € 50.000 en de huidige kantineregeling voor sportverenigingen ingetrokken.
Bron: MvF 27-05-2013