Weer akkoord cao Verpleeghuizen zonder Abvakabo

Actiz en de vakbonden CNV Publieke zaak, NU’91 en FBZ zijn tot een akkoord gekomen voor de cao voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. De grootste vakbond in de sector, Abvakabo FNV haakte op het laatste moment, net als vorig jaar, af. Ook werkgeversorganisatie BTN (thuiszorg) deed dit jaar niet mee. BTN was al eerder uit de onderhandelingen gestapt.
Enkele uren nadat Abvakabo uit de onderhandelingen was gestapt kwamen de overgebleven partijen tot een principeakkoord voor de nieuwe cao. Afgesproken is een structurele loonsverhoging van 1 procent per 1 januari 2014. Daarnaast krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,8 procent en gaat de eindejaarsuitkering per 1 juli volgend jaar 0,2 procent omhoog.
Afgesproken is om uitvoering te geven aan het werkgelegenheidsplan dat vorige week door ActiZ is gelanceerd. Met dat plan willen de partijen zich gezamenlijk inspannen voor het behoud van werkgelegenheid, met name in de huishoudelijke hulp. De partijen spraken af om samen te werken om de tienduizenden ontslagen waar mogelijk op te vangen. Ook is overeen gekomen om een Agenda voor vernieuwing van de arbeidsvoorwaarde en arbeidsrelaties te ontwikkelen.
Ten aanzien van flexkrachten is afgesproken dat medewerkers met een nulurencontract in 2014 allemaal het aanbod krijgen voor een arbeidscontract voor een bepaald aantal uren.
De inzet van oproepkrachten zal beperkt worden tot onvoorzienbare en onplanbare situaties die voortkomen uit vragen van cliënten en/of door uitval van personeel.
Abvakabo en BTN zijn inmiddels met elkaar in gesprek gegaan om een afzonderlijke cao te sluiten voor de thuiszorg. Partijen willen komen tot een cao die de thuiszorg reguleert en waarmee een eind wordt gemaakt aan de voortdurende onzekerheid waarin cliënten, medewerkers en zorginstellingen in de thuiszorg verkeren. Uitgangspunt van partijen is om te voorkomen dat situaties, zoals recent in de Achterhoek bij Sensire, het beeld van 2014 gaan bepalen. Bij Sensire dreigden 1100 medewerkers in de thuiszorg hun baan te verliezen of hun werk elders voort te moeten zetten tegen slechtere voorwaarden. BTN en Abvakabo streven er naar deze week nog tot een akkoord te komen.
Bron: Actiz, 4-12-2013; Abvakabo FNV, 4-12-2013