‘Waterdichte ontslagregels bij uit- en aanbesteding’

FNV Bondgenoten roept minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de ontslagregels waterdicht te maken. De vakbond doelt met name op de door haar gesignaleerde praktijk van werkgevers die het werk van vaste werknemers overdragen aan werkenden die niet volgens de cao worden betaald of waarvoor geen pensioenpremie wordt afgedragen.
Directe aanleiding voor de oproep aan de minister is de ontslagvergunning van het UWV onlangs voor het transportbedrijf Chemicare, waarna het werk werd overgenomen door Estse chauffeurs. FNV Bondgenoten heeft een klacht ingediend tegen de handelwijze van het UWV en overweegt een juridische procedure te starten om de dienstverbanden van de ontslagen chauffeurs te herstellen.
De vakbond vindt dat een ontslagvergunning geweigerd zou moeten worden als een bedrijf (kern)activiteiten uitbesteed. Eerder dit jaar speelde een vergelijkbare zaak bij bloembinderij Sierafor, waar vast werknemers werden ontslagen en de bedrijfsactiviteiten werden uitgevoerd door een contractingbedrijf dat Poolse arbeidskrachten inzette. De minister gaf naar aanleiding van deze zaak aan dat een aanscherping van de ontslagregels niet nodig is, omdat hij verwachtte dat het UWV in soortgelijke gevallen in de toekomst een vergunning zou kunnen weigeren.
Het UWV verleende Chemicare op 26 juni een ontslagvergunning. Volgens het UWV heeft het bedrijf de economische noodzaak voor het ontslag voldoende aangetoond en hebben de werknemers onvoldoende aangetoond dat het werk dat zij eerst deden nu door de Estse chauffeurs wordt gedaan.
Bron: FNV Bondgenoten, 16-07-2013