Waardering voor Belastingdienst gedaald

De waardering voor de Belastingdienst is gedaald. Dit blijkt uit een online onderzoek door de Belastingdienst zelf onder de diverse doelgroepen van de Belastingdienst. In het onderzoek is onder meer gekeken naar het functioneren en imago van de fiscus, de waardering van de dienstverlening, het aangifteproces, de belastingmoraal en compliance.
Het onderzoek richtte zich op zes doelgroepen: particulieren en toeslaggerechtigden (burgers) en aan de zakelijke kant ondernemingen, douaneklanten, fiscaal dienstverleners en toeslagen.
Het gemiddelde rapportcijfer voor het functioneren van de Belastingdienst is in 2014 gedaald. Alleen bij de douaneklanten is dit cijfer nog gestegen naar een 7,0 en het oordeel van ondernemers en particulieren bleef gelijk, maar de rapportcijfers die de fiscaal dienstverleners, toeslagen intermediairs en toeslaggerechtigden gaven zijn gedaald.
Waardering is er voor het aangifteprogramma inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Meer dan 90% van de ondervraagden vindt het zeer duidelijk en slechts 7% vindt het programma (zeer) onduidelijk. De aangifteprogramma’s voor ondernemingen (LH, OB, VpB, IB) worden over het algemeen als neutraal tot (zeer) duidelijk beoordeeld, waarbij het btw-programma er het best uitkomt. 88% vindt dit (zeer) duidelijk. Opvallend is dat het IB-programma bij deze groep als het minst wordt beoordeeld. Slechts 57% vindt dit (zeer) duidelijk. Zo’n 83% van de particulieren die de vooraf ingevulde aangifte hebben ingevuld, zijn hier (zeer) tevreden over.
Gemiddeld 71% van de ondervraagden denkt dat de gevolgen van het bewust fout invullen van de aangifte of de aanvraag voor een toeslag ernstige gevolgen kan hebben. De zakelijke doelgroepen schatten die gevolgen ernstiger in dan de burgers. Gemiddeld 87% vindt het (volstrekt) onaanvaardbaar als iemand doelbewust fraudeert en belasting ontduikt of een te hoog bedrag aan toeslagen probeert ter krijgen. Bij de zakelijke doelgroepen ligt dit percentage tussen de 87% en de 94%, bij particulieren en toeslaggerechtigden ligt dit tussen de 73% en de 76%.
Bron: fiscalemonitor.nl.