Vraag naar ICT-personeel trekt aan

Uit onderzoek van UWV blijkt dat de vraag naar ICT-personeel dit jaar stevig toenoemt. Het UWV houdt zelfs rekening met mogelijke tekorten als geen aanvullende maatregelen worden genomen. Het aantal vacatures in de sector loopt naar verwachting op naar 34.000 in 2014, 20% meer dan vorig jaar.
De meeste baankansen ontstaan op hoger niveau en dan met name in de arbeidsmarktregio’s Groot-Amsterdam en Midden-Utrecht, Haaglanden en Zuidoost Brabant. Het gaat om functies zoals systeemanalist en informaticaspecialist. Daarnaast ontstaan nieuwe functies en beroepen door technologische ontwikkelingen, zoals 3D printing en Big Data. Het aandeel hoger opgeleiden dat in de ICT-sector werkt is bijna twee keer zo groot als het gemiddelde voor Nederland. Het MBO-segment in de sector neemt daarentegen steeds verder af.
UWV verwacht dat na 2014 het aantal vacatures verder zal toenemen tot 37.000 per jaar. De sector biedt op dit moment werk aan een kwart miljoen werknemers. De afgelopen jaren is het aantal werknemersbanen gestaag gegroeid. Het aandeel zelfstandigen in de ICT-sector verdrievoudigde echter in de periode van 1998 tot 2010.
Een van de uitdagingen waar de sector voor staat om door te kunnen groeien is het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Het sectorplan voor de ICT, dat dit voorjaar is goedgekeurd en waar € 9,4 miljoen mee gemoeid is, voorziet in de opleiding en training van 2.500 IT-professionals. Veel niet-ICT-functies vergen steeds vaker dat de werknemer voldoende kennis heeft van ICT en ICT-ontwikkelingen. Volgens het UWV-rapport ligt hier een groeimarkt waar de ICT-sector in de sfeer van dienstverlening adequaat op kan inspelen. Er ontstaan daarnaast binnen de ICT nieuwe functies en beroepen die nieuwe werkgelegenheid opleveren. Deze functies hangen nauw samen met nieuwe technologische ontwikkelingen.
Bron: UWV 5-09-2014