Voorovereenkomst aangetekend versturen

Met ingang van 3 januari 2014 is het niet meer mogelijk om een voorovereenkomst of intentieverklaring bij de Belastingdienst te laten registreren. Deze moeten aangetekend naar de Belastingdienst worden verzonden.
In verband met het in werking treden van de Wet elektronische registratie notariële akten per 1 januari 2013 is de registratie van onderhandse akten bij de Belastingdienst beperkt. In vier besluiten wordt echter nog de eis gesteld van een geregistreerde voorovereenkomst of intentieverklaring. Het gaat daarbij om de besluiten van 20 februari 2003 (standaardvoorwaarden geruisloze terugkeer), van 16 september 2008 (terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in bv of nv), van 29 september 2008 (bedrijfsfusie) en van 30 juni 2010 (standaardvoorwaarden geruisloze omzetting).
De voorovereenkomst of intentieverklaring moet men samen met een geleideformulier Voorovereenkomst of intentieverklaring aangetekend zenden aan de Belastingdienst, Postbus 13, 6400 AA Heerlen. Het geleideformulier kan men downloaden van de site van de Belastingdienst.
Bron: Belastingdienst 3-01-2014