Volgend jaar één cao Uitgeverijbedrijf

Werkgevers en bonden zijn tot een akkoord gekomen voor één cao voor het uitgeverijbedrijf vanaf 2015. In de die cao moeten de zes verschillende cao’s in de sector (BTU, Dagbladuitgeverijbedrijf, Dagbladjournalisten, Opinieweekbladjournalisten, Publiekstijdschriftjournalisten en Vaktijdschriftjournalisten).
Onderdeel van de nieuwe gezamenlijke cao is een persoonlijk keuzebudget voor elke werknemer, ter waarde van 10% van het salaris. Het gaat om de vakantietoeslag (8%), vier bovenwettelijke vakantiedagen (4×0,4=1,6%) en één extra dag ter compensatie van het versimpelen van het buitengewoon verlof. Dit persoonlijk keuzebudget wordt gekoppeld aan de salarisadministratie en wordt beheerd via internet.
De nieuwe cao zal aansluiten bij de ontwikkelingen in de sector, waarin een verschuiving optreedt van print naar digitaal. In de traditionele sectoren is sprake van vergrijzing en nauwelijks nieuwe instroom. Tegelijkertijd ontstaat nieuw werk, zoals uitgeven van software, games of e-books. De bedoeling is dat de cao gaat gelden voor elk bedrijf dat als uitgeverij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De nieuwe cao moet het gemakkelijker maken voor werknemers om van bedrijf te wisselen. De uitgeverswereld is volop in beweging. Behalve bijna 30.000 werknemers werken bij en voor uitgeverijen bovendien tienduizenden zelfstandigen. De cao-partijen gaan onderzoeken hoe hier in de toekomst mee moet worden omgegaan. In het aan de cao gekoppelde sectorplan voor de werkgelegenheid is al scholing opgenomen voor zelfstandigen.
Wat betreft het algemene gedeelte van de nieuwe cao trekken de vakbonden gezamenlijk op. Daarnaast bevat de cao een deel specifiek voor journalisten. Hiervoor heeft journalistenvakbond NVJ laten vastleggen dat voor dat deel de NVJ de exclusieve partij aan werknemerszijde is met wie de arbeidsvoorwaarden voor journalisten en de journalistieke onderwerpen worden besproken. Werkgevers kunnen niet met andere bonden dan de NVJ over het journalistieke gedeelte praten. NVJ verwacht dat op termijn ook huis-aan-huis- en nieuwsbladen zich zullen aansluiten bij de journalistieke cao.
Over een loonsverhoging in de nieuwe cao praten de partijen begin 2015.
Bron: FNV Kiem 7-10-2014; NVJ 7-10-2014