Vernieuwing cao Metalektro onvermijdelijk

In een vorige week vrijdag verschenen rapport van onderzoeksbureau Panteia wordt geconcludeerd dat de cao Metalektro moet veranderen, in de manier waarop deze tot stand komt en qua inhoud. Zowel werkgevers als werknemers hebben behoefte aan maatwerk, is de conclusie van de onderzoekers.
In het rapport constateren de onderzoekers van Panteia dat de huidige cao Metalektro niet meer aansluit bij de wensen en behoeften van zowel werkgevers als werknemers. Voortgaan op deze weg betekent een steeds groter risico op conflicten tussen werkgevers en vakverenigingen. Ook neemt de kans toe op verstoorde verhoudingen binnen de bedrijven. Panteia concludeert dat er wél een cao moet blijven, maar dat verandering noodzakelijk is, zowel in de inhoud als het proces van totstandkoming van de cao.
FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming, die opdracht heeft gegeven voor het onderzoek, stelt dat megatrends zoals toenemende internationale concurrentie en snelle technologische veranderingen vragen om een groot aanpassingsvermogen van de sector. De concurrentiekracht en het groeiperspectief van de technologische industrie kunnen volgens haar alleen behouden blijven als de cao-partijen goede collectieve afspraken kunnen maken, met ruimte voor maatwerk.
Panteia adviseert de sector voor co-creatie te gaan. Dat betekent dat vakverenigingen en werkgevers al voor de start van de onderhandelingen gezamenlijk onderwerpen bespreken die voor de hele sector van belang zijn. Het betekent ook dat iedereen in de sector meer betrokken moet kunnen zijn bij het tot stand komen van de cao. Daarnaast zullen werkgevers en werknemers zich volgens Panteia meer betrokken voelen als er afspraken binnen het eigen bedrijf gemaakt kunnen worden. Dit maakt maatwerk mogelijk.
Begin dit jaar startte FME het project ‘Cao vernieuwing’, om te komen tot moderne en vernieuwde arbeidsvoorwaarden in de technologische industrie.
CNV Vakmensen laat in een reactie op het rapport weten zich te herkennen in de behoefte aan maatwerk. De bond stelt wel dat maatwerk geen kunstje mag zijn om aan de onderhandelingstafel een andere machtsbalans te zoeken. Volgens de vakbond vraagt het van bonden en werkgevers de wil om te investeren in de kwaliteit van decentrale arbeidsverhoudingen.
FNV Bondgenoten berichtte vorige week vrijdag over een eigen onderzoek (uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK en FNV Metaal) onder werknemers in de metalektro waaruit zou blijken dat een ruime meerderheid van de ondervraagde werknemers vertrouwen heeft in de bonden. Volgens dit onderzoek zouden werknemers vinden dat hun belangen het best behartigd worden door onderhandelingen tussen onafhankelijke vakbonden en werkgevers. De positie van de ondernemingsraden is volgens de meeste werknemers te kwetsbaar om de rol van vakbonden over te nemen.
Bron: FME-CWM, 13-06-2014; CNV Vakmensen, 13-06-2014; FNV Bondgenoten, 13-06-2014