Vermoedelijk onverklaarbaar vermogen

Belastingplichtigen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer terugstorten, hebben een brief van de Belastingdienst gekregen. Deze mensen worden wel aangeduid als ‘saldinisten’. De FIOD is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar elf saldinisten.
Volgens de Belastingdienst zijn er jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen van hun rekening opnemen om minder inkomstenbelasting te moeten betalen. In de aangifte inkomstenbelasting moet immers het banksaldo op 1 januari worden vermeld. Banken zijn verplicht dergelijke ongebruikelijke transacties te melden. De Belastingdienst heeft daarom honderden saldinisten een brief gestuurd om hen erop te wijzen dat ook contant geld boven een bepaald bedrag in de aangifte moet worden opgegeven. Enkele bijzondere gevallen zal de Belastingdienst nader onderzoeken. Er zijn situaties bekend waarin een belastingplichtige zijn vermogen tijdelijk heeft overgeboekt naar een vereniging waar hij als vrijwilliger of bestuurder aan is verbonden.
De FIOD is inmiddels zes strafrechtelijke onderzoeken gestart naar in totaal elf saldinisten. Deze personen worden verdacht van witwassen en belastingfraude. Het gaat om personen bij wie het vermogen dat van de rekening wordt gehaald niet verklaarbaar is uit de reguliere inkomsten. Hierdoor is het vermoeden ontstaan dat het geld uit een misdrijf afkomstig is. Het is daarmee vermoedelijk onverklaarbaar vermogen. De betrokken personen haalden meerdere jaren achter elkaar rond de jaarwisseling tussen de € 100.000 en € 800.000 van de rekening.
Bron: MvF 07-10-2014