Verlenging éénmalige crisisheffing voorlopig van de baan

De verlenging van de éénmalige crisisheffing voor 2014 is voorlopig van de baan. Evenals andere op 1 maart 2013 aangekondigde maatregelen. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen over het sociaal akkoord van 11 april. Het is echter wel verstandig rekening te houden met de crisisheffing. Het blijft mogelijk dat deze later dit jaar toch weer tevoorschijn komt als de cijfers tegenvallen.
De eenmalige crisisheffing die werkgevers in 2014 moeten gaan betalen over beloningen in 2013 hoger dan € 150.000 is voorlopig van de baan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij de beantwoording van Kamervragen over het sociaal akkoord bevestigd dat het in de brief van 1 maart 2013 genoemde pakket aan maatregelen voor 2014 voorlopig van de baan is. Het kabinet zal aanvullende maatregelen nemen indien de MEV-raming van het CPB gegeven het saldodoel 2014 daartoe aanleiding geeft. De Macro Economische Verkenning (MEV) wordt ieder jaar op Prinsjesdag gepubliceerd. Werkgevers en werknemers die over 2013 een salaris hebben of zullen hebben van € 150.000 of meer doen er dus toch goed aan om te bezien of het mogelijk is overschrijding van de € 150.000 grens te voorkomen of te beperken.
Bron: TK 2012-2013, aanhangsel 1937 en 1938