Verladers zijn geen cao-politie

Verladersorganisatie EVO voelt niets voor het voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een soort ketenaansprakelijkheid in te voeren om schijnconstructies bij transportbedrijven tegen te gaan. Volgens de EVO kunnen en moeten verladers geen cao-politie worden. De EVO stelt dat verladers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor cao-misstanden bij opdrachtnemers waarvan ze in alle redelijkheid geen weet van of invloed op hebben.
Op 8 januari zei minister Asscher op radio1 een wet voor te bereiden waarin zogenoemde ketenaansprakelijkheid wordt geregeld. Met dit wetsvoorstel wil hij opdrachtgevers van transport medeverantwoordelijk stellen voor het niet naleven van de cao door de vervoerder. Zo wil de minister het mislopen van sociale premies en het uitbuiten van chauffeurs tegengaan.
Volgens de EVO is het naleven van de cao vooral een zaak van de cao-partners, d.w.z. De werkgevers en werknemers in de sector. Opdrachtgevers zijn hier niet bij betrokken en volgens de EVO is het niet rechtvaardig hen voor naleving van de cao-afspraken verantwoordelijk te stellen.
De EVO wijst erop dat verladers hun opdrachtnemers er nu al contractueel op wijzen dat zij de regels moeten naleven, ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Verladers zijn echter niet in de positie om actief te controleren of de vervoerders en expediteurs zich hier ook aan houden. In een transportopdracht zitten dikwijls zoveel schakels in de uitvoering, dat een verlader geen zicht heeft op wie het fysieke vervoer uiteindelijk uitvoert.
Bron: EVO 9-01-2014