Verhoogde schenking door de bv

De staatssecretaris heeft de mogelijkheid om de bv aan de kinderen van de dga een bedrag te schenken nader toegelicht in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014. Een schenking door de bv wordt beschouwd als een schenking door de aandeelhouder.
In het Belastingplan 2014 wordt voorgesteld de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning te verruimen. Naast een verhoging tot € 100.000 is het ook mogelijk dat anderen dan de ouders de schenking doen. Dat zou betekenen dat ook een bv de schenking aan de kinderen mag doen.
De staatssecretaris heeft in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2014 een aantal vragen beantwoord. Op de vraag naar de fiscale gevolgen als een bv, waarvan vader enig aandeelhouder is, € 100.000 schenkt, heeft de staatssecretaris aangegeven dat niet de bv, maar de aandeelhouder schenkt. De betaling door bv is een uitdeling, die bij de aandeelhouder wordt belast met aanmerkelijkbelangheffing. Voor de Vpb is dat bedrag niet aftrekbaar van de winst. Voor de schenkbelasting wordt de schenking belast als een schenking door vader.
Indien zowel vader als de bv besluiten een schenking van € 100.000 te doen, betekent dit dat vader een schenking van € 200.000 doet.