Verder uitstel vrij werknemersverkeer met Kroatië

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese Unie, maar het vrije werknemersverkeer met dit land was uitgesteld met twee jaar. Vorige week heeft het kabinet ingestemd met een verdere verlenging van dit uitstel met drie jaar. Werkgevers zullen dus voorlopig nog een tewerkstellingsvergunning nodig hebben voor Kroatische werknemers die in Nederland willen werken.
Het uitstel is volgens het kabinet nodig vanwege de hoge werkloosheid in Nederland en de druk op arbeidsvoorwaarden die de migratie uit landen in Midden- en Oost Europa veroorzaakt. Vooral allochtonen, jongeren en laagopgeleiden hebben in Nederland moeite aan het werk te komen en hebben last van de concurrentie van goedkope werknemers uit Midden- en Oost Europa. Het kabinet is voor het vrije verkeer van werknemers, maar wil ook de negatieve gevolgen daarvan, zoals oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, onderbetaling en uitbuiting, tegengaan.
In totaal is volgens het toetredingsverdrag uitstel van het vrij werknemersverkeer voor maximaal zeven jaar mogelijk.
Bron: Min SZW 5-06-2015