Verbetering rendement door aanpassing rijstijl

De Lage Landen, TNO, Logistiek Verbeteren en Thunderbuild starten het traject Transportrendenment.nu om de rentabiliteit van ritten van transportondernemers te verbeteren. Een eerste pilotgroep van het project Transportrendement.nu is van start.
In de pilot gaan circa twintig MKB-transportondernemers in de praktijk ervaren hoe verandering in rijstijl op basis van meetcijfers kan leiden tot een verhoging van de rentabiliteit van hun ritten. Wekelijks ontvangen de ondernemers een helder dashboard met alle relevante meetgegevens. Bij de interpretatie hiervan worden ze persoonlijke begeleid door een ervaren, deskundige transportconsultant. Hierbij krijgen ze helder advies over aanpassingen in de rijstijl die direct leiden tot een verbeterd rendement.
Deze pilot is opgezet voor transporteurs met minimaal vijf tot ongeveer vijftig vrachtwagens. Men kan meedoen met maximaal vijf vrachtwagens. Als die vrachtwagens al beschikken over de vereiste hardware en software betaalt de transporteur een bijdrage van in totaal € 1.500 (excl. btw). Beschikken de vrachtwagens niet over de vereiste apparatuur en software dan is de maximale bijdrage € 3.000 (excl. btw). Volgens de initiatiefnemers van de pilot leidt het tot een brandstofbesparing van minimaal 5% en een lagere CO2 uitstoot. De terugverdientijd voor de ondernemer bedraagt maximaal 12 maanden.
Bron: TLN 29-04-2014