Uitzondering voor EU-vrouwenquotum

Nederland hoeft Europese plannen voor een vrouwenquotum niet over te nemen. Dat heeft verantwoordelijk Eurocommissaris Reding van Justitie op 17 mei gezegd op een persbijeenkomst in Den Haag. Volgens de eurocommissaris kunnen lidstaten waar reeds soortgelijke wetgeving van kracht is uitgezonderd worden van de Europese verplichting.
Reding sprak van een ‘Dutch exception’. Sinds dit jaar is in Nederland al een wettelijk streefcijfer van 30% van kracht. Reding wil toe naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven. Ze stelt een Europese verordening voor waarmee geregeld wordt dat vrouwen in een sollicitatieprocedure bij gelijke geschiktheid voorkeur genieten indien de raad van bestuur voor minder dan 40% uit vrouwen bestaat.
Nederland is fel tegenstander van de Europese plannen en startte eind vorig jaar tevergeefs een gelekaartprocedure. Het in de Nederlandse wet opgenomen percentage is weliswaar lager dan de Europese Commissie voorstelt, maar minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwacht dat de wet een grotere impact heeft dan de Europese voorstellen. Deze wet geldt namelijk niet alleen voor beursgenoteerde bedrijven, maar voor alle ondernemingen met een raad van bestuur.
Omdat de gelekaartprocedure faalde loopt de invoeringsprocedure gewoon door. Het Europees Parlement is voorstander van de verordening, maar in de Raad van Ministers woedt volgens Reding nog een verhitte discussie over het voorstel.
Reding was in Den Haag om te spreken over haar plannen om belemmeringen voor Europese burgers weg te nemen. Hiermee moet het makkelijker worden om met behoud van een uitkering in een andere Europese lidstaat werk te zoeken.
Bron: SC Online 21-05-2013