Uitzendbureaus niet toelaten als tussenschakel met zzp’ers

Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) willen uitzendbureaus niet langer toelaten als tussenschakel tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Beide werkgeversorganisaties bepleiten dit in een brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (BDA).
AFNL en NOA zijn van mening dat de grote toename van schijnzelfstandigen in de bouw hoofdzakelijk is ontstaan door uitleenconstructies met zzp’ers. AFNL en NOA hebben geen bezwaar tegen bemiddeling van zzp’ers, maar een intermediair kan volgens hen niet optreden als gevolmachtigde. Op het moment dat er contractvorming plaatsvindt tussen zzp’er en opdrachtgever is er volgens hen geen rol meer weggelegd voor de intermediair.
Indien in de Wet DBA toch een mogelijkheid wordt geboden om intermediairs door middel van een zogenoemde tussenkomstmodel als gevolmachtigden te laten optreden, dan zal volgens AFNL en NOA een van de beoogde doelen van het wetsvoorstel, het terugdringen van schijnzelfstandigheid, niet gehaald worden. AFNL en NOA verwachten dan een toename van Nederlandse en buitenlandse intermediairs/uitzendbureaus die zich niet meer gaan toeleggen op uitzendkrachten maar op het uitlenen van nog goedkopere zzp’ers. De Wet aanpak schijnconstructies die op 1 juli in werking is getreden kan zo’n ontwikkeling volgens hen niet voorkomen.
FNV Bouw heeft instemmend gereageerd op het standpunt van beide werkgeversorganisaties. Volgens de vakbond bemiddelen uitzendbureaus nog nauwelijks uitzendkrachten, maar vrijwel alleen de goedkopere zzp’ers. Ook zou het niet bij bemiddeling blijven. Volgens FNV Bouw zouden uitzendbureaus ook het werk, de tarieven en de inhoud van de contracten bepalen.
Bron: FNV Bouw 25-06-2015; NOA 24-06-2015