Uitzendbureau mocht huisvestingskosten verrekenen

Volgens Rechtbank Gelderland mocht een uitzendbureau de huisvestigingskosten verrekenen met het loon van arbeidsmigranten. Het uitzendbureau had de kosten niet vergoed maar opgenomen in een ET-regeling waarbij in ruil voor een zelfde bedrag aan brutoloon de arbeidsmigranten een onbelaste kostenvergoeding kregen. Volgens vakbond FNV behoorde het uitzendbureau de huisvestingskosten echter op grond van cao Bouwnijverheid onbelast te vergoeden zonder uitruil met brutoloon.
Vakbond FNV stelde dat de huisvestingskosten niet mochten verrekend met het brutoloon. De van toepassing zijnde cao NBBU stond dat volgens de FNV niet toe en ook gold volgens de cao van de inlener (cao Bouwnijverheid) dat de kosten voor de huisvesting moesten worden vergoed. Volgens het uitzendbureau gold dat echter alleen voor tijdelijke huisvesting bij de werkplek, ter bescherming van werknemers tegen te lange reistijden. In dit geval ging het om huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland die zij zelf moeten betalen. De rechter volgde het standpunt van het uitzendbureau en wees de vordering van de vakbond af. Ook de stelling van FNV ten aanzien van de verrekening met het brutoloon in de vorm van een ET-regeling wees de rechter af. Dat dit is toegestaan, staat zelfs lettelijk in de cao NBBU.
Bron: Rb. Gelderland 5-11-2015