Uitvoeringskosten pensioenfondsen licht gedaald

Vorig jaar zijn de uitvoeringskosten van de pensioenfondsen licht gedaald. De kosten van het vermogensbeheer, uitgedrukt als percentage van het belegde vermogen, daalden van 0,54% in 2013 naar 0,52%. De transactiekosten gingen in diezelfde periode terug van 0,09 naar 0,08%. De kosten van beheer en administratie per deelnemer (€ 122) bleven constant.
Het is voor het vierde jaar op rij dat de uitvoeringskosten in kaart zijn gebracht door de Pensioenfederatie en Lane Clark & Peacock (LCP). Voor het onderzoek zijn de jaarverslagen van 241 pensioenfondsen (99% van de pensioenfondsenmarkt) door LCP geanalyseerd.
Uit het onderzoek komt naar voren dat inmiddels vrijwel alle pensioenfondsen in hun jaarverslag rapporteren over de kosten die ze maken. De meeste fondsen volgen daarbij de aanbevelingen over kostentransparantie die de Pensioenfederatie daarover in 2011 heeft opgesteld. Over 2014 heeft 96% van de deelnemende fondsen inzicht gegeven in de kosten van pensioenbeheer, 95% in de kosten van vermogensbeheer en 77% in de transactiekosten die samenhangen met dat vermogensbeheer. Gerelateerd aan fondsvermogen waren deze percentages zelfs nagenoeg 100, 98 en 95%.
Bron: Pensioenfederatie, 10-11-2015