Uitvoering Aanbestedingswet schiet tekort

Volgens de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland schiet de uitvoering van de Aanbestedingswet nog duidelijk te kort. Zij stellen dit naar aanleiding van de evaluatie van de wet.
Volgens de ondernemers blijkt uit de evaluatie dat het het de aanbestedende diensten ontbreekt aan professionaliteit. Dit leidt ertoe dat enkel naar de prijs wordt gekeken, terwijl wel van de ondernemers wordt gevraagd een offerte conform EMVI op te stellen. Hierdoor wordt er bij de gunning geen aandacht besteed aan innovatieve oplossingen. Ondernemers verrichten hierdoor veel werk, en dus kosten, voor niks. Ook is volgens VNO-NCM en MKB-Nederland de
Daarnaast is de positie van het mkb nog niet verbeterd. Dit was een van de doelstellingen van de wet. Verder komt uit de evaluatie naar voren dat contracten niet op gelijkwaardige basis worden opgelegd. Dit zorgt ervoor dat de betrokken ondernemers nagenoeg ongelimiteerde risico’s lopen. De ondernemers noemen het voorbeeld van architecten die vaak al de hele opdracht moeten uitwerken, waarbij ze na het mislopen van de opdracht kunnen fluiten naar de gemaakte kosten.
Waar de ondernemersorganisaties wel tevreden over zijn is het verlengen van de minimumtermijn tussen de laatste nota van inlichtingen en de uiterste termijn voor inschrijvingen van zes dagen naar tien dagen. Ondernemers krijgen hierdoor meer tijd om hun offerte aan te passen. Ook het uitstellen het verplicht elektronisch aanbesteden is een succes voor de ondernemers.
Bron: MKB Nederland, 15-07-2015