TVL voor startende ondernemers

Ondernemers die in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 zijn gestart met een onderneming kunnen vanaf 7 juni 2022 voor het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022 Tegemoetkoming Vaste Lasten voor starters (TVL-startersregeling) aanvragen. De subsidie is tot dinsdag 2 augustus 2022 17:00 uur aan te vragen.

Met de regeling worden ondernemers die volgens de inschrijving in het Handelsregister in de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 een onderneming zijn gestart, ondersteunt in het betalen van de vaste lasten. De regeling richt zich op MKB-ondernemers die door omzetverlies in liquiditeitsproblemen komen en daardoor niet altijd hun vaste lasten kunnen betalen. Het gaat om een aanvullende voorziening in het steun- en herstelpakket om ondernemers die een nieuwe MKB-onderneming zijn gestart te helpen bij het betalen van de vaste lasten. Een belangrijk verschil met de reguliere TVL is dat de starterssubsidie meetelt als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting.

Belangrijke subsidievoorwaarden

Subsidie is belastDe deminimis verordening maakt het mogelijk om de TVL voor startende ondernemers nog te verlenen. Het tijdelijke EU steunkader verloopt namelijk op 30 juni 2022. Wel betekent dit dat de TVL voor startende ondernemers is belast, in tegenstelling tot eerdere TVL-regelingen.

Bron: RVO 02-06-2022