Tuchtrecht voor bankmedewerkers

Het kabinet wil dat er een tuchtrecht komt in de bankensector. Binnenkort zal het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 worden ingediend om dit te regelen.
Met deze wetswijziging ondersteunt het kabinet het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om te komen tot gedragsregels met tuchtrecht voor bankmedewerkers. Ook wil het kabinet ter ondersteuning van het initiatief van de NVB de reikwijdte van de sinds 2013 geldende (bankiers)eed of -belofte verder uitbreiden tot alle medewerkers bij een bank. De eed of belofte geldt al voor bestuurders en interne toezichthouders van financiële ondernemingen in den brede en is in voorbereiding voor medewerkers met klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren.
Naar verwachting gaan beide maatregelen, het tuchtrecht en de uitbreiding van de bankierseed, voor nieuwe medewerkers in vanaf 1 januari 2015 en voor bestaande medewerkers per 2016.
Bron: MvF 14-03-2014