Transportbedrijven in de problemen door naheffing WVA onderwijs?

Naar aanleiding van berichtgeving in de pers hebben de Tweede Kamerleden Van Meenen, Geurts, Omtzigt en Lucas vragen gesteld over de naheffing door de Belastingdienst over de afdrachtvermindering onderwijs. Volgens berichten in het NRC zouden transportbedrijven die hun personeel bijscholingscursussen aanboden hierdoor in de problemen komen.
Volgens brancheorganisatie TLN zouden de bedrijven geconfronteerd zijn met hoge naheffingen als gevolg van ‘getouwtrek tussen het onderwijsveld en de Belastingdienst’ en kans lopen failliet te gaan. De betreffende transportbedrijven konden hun personeel bij enkele MBO-instellingen goedkoop laten bijscholen. De bedrijven claimden vervolgens de afdrachtvermindering onderwijs. Bij aanvang zouden de cursussen aan de kwaliteitseisen voldoen, maar omdat volgens TLN achteraf enkele opleidingen niet meer aan de wetgeving zouden voldoen, zouden de bedrijven geconfronteerd zijn met naheffingen en boeten. En dat terwijl, aldus TLN, de betrokken bedrijven ‘te goeder trouw’ waren.
De Kamerleden willen onder meer van de staatssecretaris weten of de Belastingdienst wel over de specifieke kennis beschikt om de opleidingsprogramma’s te kunnen beoordelen. Verder wil men weten in hoeverre een werkgever verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van het onderwijs, als de opleiding te goeder trouw is aangegaan omdat deze gebaseerd is op een kwalificatiedossier, met een crebo-nummer dat door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is afgegeven? Ook willen de Kamerleden weten of er meer sectoren zijn, waar bedrijven geconfronteerd worden met dit soort naheffingen.
De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door de minder breed toepasbare subsidieregeling praktijkleren. De Belastingdienst controleert wel intensief of de afdrachtvermindering in voorgaande jaren wel terecht is toegepast. In geval de afdrachtvermindering ten onrechte is toegepast vordert de Belastingdienst na, eventueel vermeerderd met boeten.
Bron: NRC 11-10-2014; TK 17-10-2014