Toch volledige boete bij ontbrekende groene platen

Omdat de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling zijn geschonden, kan de inspecteur een verzuimboete opleggen van 100%. De bezitsduur van de auto speelt daarbij geen rol en kan dan ook niet tot matiging van de boete leiden.
Rechtbank Breda oordeelde in 2012 dat een autohandelaar, die één van zijn groene nummerborden op een auto uit zijn handelsvoorraad in een wasstraat verloor, de naheffing motorrijtuigenbelasting volledig moest betalen maar dat de boete moest worden vastgesteld naar rato van de bezitsduur van de auto. Hof Den Bosch ging nog verder en oordeelde dat de boetebeschikking moest worden vernietigd en dat de naheffingsaanslag MRB moest worden verminderd. Volgens het hof kon de naheffingsaanslag worden gezien als bestraffing van een gedraging en was deze niet bedoeld als naheffing van belasting. Het feit dat de inspecteur een naheffing over twaalf maanden kan opleggen is volgens het hof dusdanig afschrikwekkend dat sprake is van een bestraffing. De inspecteur kan daarom niet ook nog een boete opleggen. De Hoge Raad is echter van oordeel dat sprake is van het naheffen van belasting als niet aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. De MRB wordt immers geheven omdat men beschikt over een kenteken en niet omdat men met het voertuig gebruik maakt van de weg. Het betreft hier dan ook een praktische maatregel om de uitvoerbaarheid van de wet te bevorderen. De naheffingsaanslag MRB is terecht opgelegd. Ook de boete is volgens ons hoogste rechtscollege ten onrechte vernietigd. Hof Arnhem-Leeuwarden moet dit onderzoeken. Volgens dit hof zijn de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling geschonden. Daarvoor kan de inspecteur een verzuimboete opleggen van 100%. De bezitsduur van de auto speelt geen rol en kan niet tot matiging van de boete leiden.
In een zaak waarin een autohandelaar aangaf dat de groene kentekenplaat aan de voorzijde van de auto was gestolen of verloren gegaan, oordeelde Hof Den Bosch, onder verwijzing naar het bovengenoemde arrest van de Hoge Raad, dat de inspecteur de naheffingsaanslag en de boete van 100% terecht had opgelegd. De bezitsduur van de auto leidt niet tot matiging van de boete.
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 23-06-2015