Toch akkoord Technische Groothandel

Na moeizame onderhandelingen – begin september leken de onderhandelingen nog te stranden – zijn de partijen bij de cao Technische Groothandel er toch nog uitgekomen. Op 15 september is een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een tweejarige cao.
De nieuwe cao krijgt een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Gedurende die looptijd krijgen de werknemers een loonsverhoging van 1,5% per 1 december aanstaande, 2% april volgend jaar en nog eens 0,25% per 1 december 2015. Mocht een werkgever dit jaar al een collectieve loonsverhoging hebben toegekend, dan mag hij deze verrekenen met de loonsverhoging van december. Door het vervallen van de levenslooptoeslag krijgen de werknemers er per 1 januari 2015 bovendien nog eens 1,2% bruto bij. Naast deze verhogingen krijgen de werknemers december 2014 ook nog een eenmalige uitkering van 1,6% (over 12x het salaris van oktober).
Verder zijn er in het onderhandelaarsakkoord afspraken gemaakt over de verjaring van vakantiedagen (vanaf 1 januari 2016 wordt de wettelijke termijn gevolgd; voor alle tot en met 31 december 2015 opgebouwde wettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar). Verder wordt in de cao opgenomen dat voor de regelingen inzake flexwerk, indienstneming en ontslag de wettelijke regeling geldt.
Bron: WTG