Toch akkoord cao Mode & sport

CBW Mitex, de werkgeversorganisatie bij de cao Mode & sport, stemt alsnog in met de nieuwe cao Mode & sport. De achterban van CBW-Mitex wees eerder dit jaar het onderhandelingsresultaat af vanwege de slechte economische situatie in de branche.
De onderhandelaars van de bonden en CBW Mitex zijn echter tot een oplossing gekomen waardoor de werkgevers kunnen instemmen met het onderhandelingsresultaat. De premie aan het sociaal fonds Mode- en Sport Detailhandel zal worden verlaagd, waardoor de werkgevers meer financiële ruimte krijgen zonder dat het voor de werknemers directe gevolgen heeft.
De nieuwe cao, die een looptijd heeft van 1 juli 2012 tot en met 30 september dit jaar voorziet in een loonsverhoging van een half procent per 1 april 2013. Daarnaast zijn in de cao afspraken gemaakt in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid over onder meer scholing, mobiliteit, vaste roostervrije dag, collectieve ziektekostenverzekering, recht op aanpassing arbeidsduur.
Bron: De Unie, 17-04-2013