Tijdelijk privégebruik bedrijfsruimte staat btw-aftrek niet in de weg

Een ondernemer die zijn bedrijfsruimte laat verbouwen met het oog op tijdelijk privégebruik, mag de btw op verbouwingskosten ‘gewoon’ aftrekken als voorbelasting. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad na raadpleging van het Europese Hof van Justitie.
In deze zaak ging het om twee vennoten van een VOF die de zolder van hun bedrijfsloods hadden laten verbouwen. Zij wilden de zolder tijdelijk bewonen, totdat hun bedrijfswoning was opgeleverd. Nadat de woning bijna twee jaar later was opgeleverd, werd de zolder van de loods geschikt gemaakt als kantoor en instructieruimte. Hiervoor waren geen aanpassingen van de eerdere verbouwing nodig. De vennoten hadden de btw op de verbouwingskosten als voorbelasting afgetrokken, en uiteindelijk moest de Hoge Raad oordelen of dit was toegestaan. Hierbij raadpleegde de Hoge Raad het Europese Hof van Justitie door het stellen van prejudiciële vragen.
De Hoge Raad wilde van het Europese Hof weten of een btw-ondernemer die een gedeelte van een investeringsgoed tijdelijk privé gebruikt, de btw op de verbouwingskosten mag aftrekken. Het Europese Hof antwoordde dat de btw-ondernemer in dat geval recht kan hebben op btw-aftrek, ongeacht of bij de aankoop van het investeringsgoed btw in rekening is gebracht c.q. afgetrokken. Het is aan de nationale rechter om te bepalen of de specifieke omstandigheden daadwerkelijk recht geven op btw-aftrek. De Hoge Raad oordeelde dat dit in deze situatie inderdaad het geval was. Hierbij was met name van belang dat de bewoning van de zolder van relatief korte duur was, én dat de aanpassingen aan de loods uiteindelijk – na de bewoning – voor bedrijfsdoeleinden werden gebruikt. Bovendien was vooraf al bekend dat de zolder uiteindelijk weer als bedrijfsruimte zou worden gebruikt.
Bron: HR 12-07-2013