Tegemoetkoming voor ‘kleine commissaris’

Staatssecretaris Weekers van Financiën komt met een tegemoetkoming voor de ‘kleine commissaris’. Voorheen gold er een btw-plicht voor commissarissen met meer dan vier commissariaten. Met ingang van 1 januari 2013 is iedere commissaris ondernemer voor de btw. Omdat dit voor kleine commissarissen een aanzienlijke lastenverzwaring inhoudt, komt de staatssecretaris met een handreiking.
Commissarissen met minder dan € 7.000 aan inkomsten uit commissariaten kunnen een verzoek doen bij de inspecteur voor ontheffing van de btw. Indien het verzoek voor de zomer wordt gedaan zal het met terugwerkende kracht van toepassing zijn tot 1 januari 2013. Tijdens de commissievergadering van de Tweede Kamercommissie voor Financiën deed de staatssecretaris deze toezegging. Een besluit van die strekking zal binnenkort worden gepubliceerd.
Bron: Belastingzaken, 27-03-2013