Te ziek om te rijden, geen bijtelling

Een bv die aan haar dga een auto ter beschikking had gesteld, en een niet meer dan beperkt privégebruik niet kon aantonen, komt toch onder de bijtelling uit. Volgens het hof was het aannemelijk dat de dga te ziek was om de auto privé te rijden.
Een loodgietersbedrijf (een bv) krijgt na een boekenonderzoek naheffingsaanslagen loonheffing en boetes opgelegd over de jaren 2008 tot en met 2011. De naheffing heeft betrekking op het privégebruik door de dga van een aan hem ter beschikking gestelde bedrijfswagen.
De bv is het hier niet mee eens en gaat in bezwaar en beroep. Bij de rechtbank heeft de bv hierbij geen succes: de rechter hecht geen geloof aan de stellingen dat de wagen door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt was voor vervoer van goederen of dat van privégebruik geen sprake kon zijn omdat de auto bij het bedrijf bleef. En omdat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de auto ter beschikking was gesteld en een slechts beperkt privégebruik niet aan de hand van een kilometeradministratie kon worden aangetoond, bleven de naheffingsaanslagen en boetes in stand.
Bij het hof heeft de bv echter meer geluk. Het hof is het wel eens met de rechtbank dat de auto aan de dga voor privédoeleinden ter beschikking was gesteld. Echter het hof hecht wel geloof aan de verklaring van de dga dat hij in onderhavige jaren aan een ernstige ziekte leed die hem het autorijden vrijwel onmogelijk maakte. De naheffingsaanslagen en boete beschikkingen worden vernietigd.
Bron: Hof Den Haag 17-06-2015