Te weinig concurrentie bij MKB-financiering

De concurrentie op de markt voor de financiering van MKB-bedrijven is te gering. Het aantal banken is laatste jaren afgenomen, waardoor op deze markt slechts een beperkt aantal banken actief is. Daarnaast kent de markt hoge toetredingsdrempels en is er te weinig concurrentiedruk vanuit shoppende MKB‘ers of alternatieve financieringsvormen. Tot deze conclusie komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De drie grote banken ABN AMRO, ING en Rabobank domineren de markt voor MKB-financiering. Er zijn geen andere partijen actief die op grote schaal leningen en kredieten verstrekken aan het MKB. Juist omdat externe financiering erg belangrijk is voor het MKB, is dit gebrek aan concurrentie een probleem. Het kan onder meer tot hogere financieringskosten, slechtere dienstverlening en minder innovatie leiden.
De banken hebben hun winstmarge op de MKB-markt de afgelopen jaren zien stijgen. Dit duidt op een afname van de concurrentie. Een verklaring is dat banken begrensd zijn in de hoeveelheid geld die zij kunnen uitlenen. Hierdoor hebben zij minder ruimte om met elkaar te concurreren. Ook bestaat het risico dat de drie grote banken hun marktgedrag stilzwijgend coördineren. Toetreding van nieuwe partijen zou tot meer concurrentie kunnen leiden, maar hoge toetredingsdrempels tot de markt maken dat moeilijk.
ACM roept de overheid op haar eerdere aanbevelingen om toetredingsdrempels te verlagen, op te volgen. Ook zouden de banken shopgedrag bij MKB’ers kunnen stimuleren door het verstrekken van meer informatie over belangrijke kenmerken van het financieringsaanbod. Om de overstapdrempels te verlagen gaat ACM een studie doen naar nummerportabiliteit. Verder vindt ACM voor de groei van alternatieve financieringsvormen het belangrijk dat nieuwe en bestaande regelgeving en garantieregelingen niet beperkend uitwerken.
Bron: ACM 30-06-2015