Te veel werk in vervuilde grond

Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat veel grondwerkzaamheden zoals graven, bestraten en leidingen leggen niet volgens de regels verlopen. Met als gevolg dat in een kwart van de gevallen gewerkt wordt in soms ernstig verontreinigde grond. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er niet volgens de regels gewerkt wordt in vervuilde grond, wil de provincie dat alle betrokken partijen actie ondernemen.
De provincie vermoedde al enige tijd dat grondwerkzaamheden niet altijd volgens de wet- en regelgeving uitgevoerd werden. Daarom zijn in 2010-2011 in totaal 62 locaties onderzocht. Hierbij werd er gecontroleerd op onderzoeken, vergunningen en (waar nodig) beschermende maatregelen voor het werken in vervuilde grond. Uit dit onderzoek bleek dat in 89 procent van de gevallen niet volgens de regels gewerkt wordt en dat in 26 procent de grond (ernstig) verontreinigd was. Gezien deze uitkomsten zal de provincie de Regionale Uitvoerings Diensten opdracht geven het onderzoek periodiek te herhalen om de voortgang te bewaken.
Bron: Arbozone, 28-05-2013