Surseance meer richten op reorganisatie

De Vereniging Insolventierecht Advocaten, Insolad, heeft een voorstel gedaan voor een aanpassing van de surseanceregeling in de Faillissementswet. Doelstelling is met een aantal maatregelen de surseanceregeling beter op te tuigen voor reorganisatie van de onderneming.
De Faillissementswet stamt uit het eind van de 19e eeuw, in een tijd toen insolventieprocedures niet gericht waren op reorganisatie. Volgens Insolad is dit veranderd. Veel West-Europese en Angelsaksische landen kennen al uitvoerige regelingen voor reorganisatie. In Nederland worden, wanneer een insolventieprocedure nodig is, de meeste reorganisaties bereikt in faillissement.
Een van de maatregelen die Insolad een ontslagprocedure in surseance zonder tussenkomst van het UWV, net als nu al in faillissement kan. Een te benoemen rechter-commissaris zal het ontslag dan toetsen. Volgens Insolad is het gerechtvaardigd om ook bij surseance af te wijken van het gewone ontslagrecht. De huidige onmogelijk om het insolventieontslagrecht toe te passen in surseance heeft volgens Insolad alleen maar er toe geleid dat men in faillissement gaat herstructureren met meer waardeverlies tot gevolg zonder dat de werknemer er iets mee opschiet.
Andere voorgestelde aanpassingen in de surseanceprocedure betreffen onder meer beperking van de positie van preferente crediteuren (fiscus, UWV), de mogelijkheid om al in surseance tot akkoorden te komen tussen de partijen verbeteren, voor kleinere bedrijven een eenvoudiger procedure zonder bewindvoerder en de verplichting voor leveranciers om maximaal zes maanden lang die goederen en diensten te blijven leveren die essentieel zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Kern van de voorstellen is dat faillissement wordt voorkomen door al vroegtijdig te kunnen inzetten op reorganisatie van de in problemen verkerende onderneming.
Bron: Insolad, 20-02-2015