Supermarkten: loonsverhoging bij uitblijven cao

Werkgevers in de supermarktbranche hebben collectief afgesproken om de oude cao te blijven toepassen. Blijft een akkoord over een nieuwe cao uit, dan zullen ze de lonen in januari volgend jaar opnieuw verhogen met 1,25%. In januari dit jaar werden de lonen ook al met 1,25% verhoogd.
De sector zit al sinds 1 april 2013 zonder een nieuwe cao. Deze cao kende nog een jaar nawerking tot 1 april 2014. De werkgevers laten nu weten dat ze ook nu de nawerking is verlopen de oude cao zullen blijven toepassen. In een mededeling aan de werknemers stellen de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen en het Vakcentrum Levensmiddelen duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden belangrijk te vinden. Benadrukt wordt dat alle werkgevers in de supermarktbranche gezamenlijk hebben besloten de cao te blijven toepassen voor medewerkers die in dienst zijn en voor nieuwe medewerkers. Met deze stap willen de werkgevers voorkomen dat er afgeweken gaat worden van de afspraken zoals die nu gelden in de branche.
De werkgevers hebben de vakbonden laten weten dat ze hun looneis, mede gelet op het behoud van werkgelegenheid, te hoog is. De werkgevers geven aan dat het van belang is om het overleg te hervatten. Behalve over loon moeten er namelijk ook nieuwe afspraken worden gemaakt over andere zaken, zoals de pensioenregeling en regelingen die daarmee verband houden. Deze moeten worden aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen.
De werkgevers zeggen de werknemers toe dat mocht er geen nieuwe cao tot stand komen dat zij de lonen per 1 januari 2015 zullen verhogen met 1,25%.
Bron: Vakcentrum, 7-04-2014