Subsidieregeling Praktijkleren ongunstig voor bedrijfsleven

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verzetten zich tegen de bezuiniging op de subsidie voor leerwerkplaatsen. Ook vinden zij dat de nieuwe subsidieregeling praktijkleren te veel administratieve lasten met zich meebrengt en het subsidiegeld te laat wordt uitgekeerd. Zij verwachten dat bedrijven daardoor in financiële problemen komen.
Met ingang van volgend jaar vervalt de Afdrachtvermindering onderwijs. Deze (fiscale) regeling zal worden vervangen door de Subsidieregeling praktijkleren. Onlangs publiceerde minister Bussemaker van OCW een concept van de nieuwe regeling.
In de Subsidieregeling Praktijkleren is de tegemoetkoming voor bedrijven gehalveerd tot € 200 miljoen. In een brief aan minister Bussemaker van Onderwijs schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland dat zij niet begrijpen dat de minister in een tijd van toenemende jeugdwerkloosheid hiervoor kiest. Volgens de ondernemersorganisaties zou het budget in elk geval volgend jaar op peil moeten blijven.
De ondernemingsorganisaties verwachten daarnaast dat vooral opleidingsbedrijven en praktijkcentra in liquiditeitsproblemen zullen komen door de keuze om de subsidie pas achteraf toe te kennen aan de werkgever. Deze bedrijven en centra zijn opgezet als samenwerkingsverband van technische mkb-bedrijven, onder meer vanwege de hoge begeleidingsinzet. Maar ook voor mkb-bedrijven zelf zal een tegemoetkoming achteraf een grote drempel zijn.
De ondernemersorganisaties vinden dat het ook mogelijk moet zijn om de regeling collectief aan te vragen via de opleidings- en ontwikkelingsfondsen, juist omdat de nieuwe regeling meer administratieve lasten kent voor individuele bedrijven. Daarnaast zouden ook ondernemers zonder personeel een beroep op de regeling moeten kunnen doen.
Bron: VNO-NCW 26-09-2013