Subsidie voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de ESF-subsidie. Zo wordt 22 miljoen vrijgemaakt voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. De staatssecretaris hoopt dat met name het midden- en kleinbedrijf hier haar voordeel mee doet.
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan een stimulans inzake duurzame inzetbaarheid gebruiken, maar ook middelgrote bedrijven in de (non)-profit sector kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000.
Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. En onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.
Van 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014 kunnen bedrijven maximaal € 10.000 subsidie aanvragen op basis van 50% cofinanciering voor onderstaande thema’s:

het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
het bevorderen van gezond en veilig werken;
het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit;
het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Bron: Min SZW, 9-07-2014