Storten op WKA-depot vervalt

Vanaf 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers geen vrijwaring meer krijgen door rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst. Vanaf die datum heft de Belastingdienst de Wet Ketenaansprakelijkheid-depots (WKA-depots) op. Vrijwaring is dan vooralsnog alleen mogelijk door storting op de g-rekening.
Op dit moment kunnen inleners en aannemers zich vrijwaren voor de inleners- en ketenaansprakelijkheid door een deel van de factuursom (dat betrekking heeft op de loonheffing en omzetbelasting) rechtstreeks te storten op het WKA-depot van de Belastingdienst, dan wel op de geblokkeerde rekening van de uitlener of de onderaannemer bij een bank (g-rekening).
Aanvankelijk was de bedoeling dat dit systeem vervangen zou worden door een nieuw depotstelsel (een wetsvoorstel hiervoor was al in 2009 aangenomen), maar eerder dit jaar berichtte de fiscus dat het depotstelsel geen doorgang zal vinden. Ook met rechtstreeks storten zou worden gestopt en men zou verder gaan met een gemoderniseerd systeem van g-rekeningen. Of ook de g-rekeningen blijven bestaan is overigens onduidelijk. Vlak voor de zomer installeerde Financiën namelijk een publiek-private werkgroep die zich gaat buigen over de g-rekening. Voor 1 april 2016 moet die werkgroep advies uitbrengen over de afschaffing van de g-rekeningen.
Bron: Belastingdienst 9-10-2015