Stijging cao-lonen stabiel

De gemiddelde, in nieuwe cao’s afgesproken loonstijging bedroeg in april 1,52%. Dat is in lijn met de loonafspraken van de afgelopen tijd. De gemiddelde loonafspraak in de cao’s van 2014 bedraagt 1,51%.
Uit het maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen van werkgeversvereniging AWVN blijkt geen opwaartse druk op de loonafspraken. AWVN verwacht dan ook dat over geheel 2014 de gemiddelde cao-afspraak rond 1,5% zal bedragen.
In april werden 22 nieuwe cao’s afgesproken. Tot dusver zijn dit jaar 71 nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Normaal ligt het aantal afgesproken cao’s in de eerste vier maanden van het jaar op ongeveer 150.
In 2014 blijkt het goed mogelijk om afspraken te maken over een eenmalige uitkering in plaats van structurele loonsverhoging. Akkoorden met een eenmalige uitkering kennen een lagere loonstijging (1,3%) dan akkoorden zonder eenmalige uitkering (1,6%). Ook het ´creëren van loonruimte´, bijvoorbeeld door afspraken over productiviteitsstijging, blijkt vaak te worden gedaan.
Bron: AWVN 5-05-2014