Stel invoering nieuwe vorstverletregeling uit

Een groot aantal brancheorganisaties en vakbonden vindt het onacceptabel dat minister Asscher van Sociale Zaken eenzijdig, zonder overleg met de sectoren, heeft besloten een nieuwe vorstverletregeling in te voeren. Deze regeling is voor ondernemers onbetaalbaar en brengt het voortbestaan van veel bedrijven in gevaar. De branches eisen daarom dat de minister de nieuwe regeling van tafel haalt en alsnog overleg begint over een voor alle partijen acceptabele oplossing.
Vorige week maakte de minister bekend dat er een nieuwe, voor alle branches uniforme vorstverletregeling komt met een wachttijd van drie weken. Hierdoor moeten werkgevers het loon van werknemers bij streng winterweer gedurende drie weken doorbetalen. Volgens de brancheorganisaties kan dat een MKB-werkgever bij langdurige vorstperiodes al snel meer dan € 20.000 euro kosten, waardoor grote groepen bedrijven, die toch al in zwaar weer zitten, in de financiële problemen kunnen belanden. De huidige regeling die volledig door de werkgevers wordt gefinancierd en per sector (afspraken in de cao) verschilt, kent vaak een veel lager eigen risico voor ondernemers.
Eerder dit jaar had de Tweede Kamer een motie van het Kamerlid Heerma aangenomen waarin de minister wordt opgeroepen om met de betrokken branches de mogelijkheden van een maatwerkregeling voor vorstverlet te onderzoeken. De branches vinden dat de minister alsnog de motie moet uitvoeren en op zoek moet gaan naar een acceptabele vorstverletregeling die rekening houdt met de economische draagkracht van de bedrijven in de sectoren. Het ligt daarbij voor de hand om de contouren van een nieuwe regeling te bespreken in een SER-adviesronde die volgend jaar van start gaat. De komende winter zou daarom de huidige regeling nog van kracht moeten blijven.
Bron: AWVN 5-06-2013