‘Staken levert niks op’

Vakbond De Unie zweert het stakingsmiddel af. Volgens de bond levert staken niks op. ‘Als argumenten aan tafel niet helpen, dan helpt een polonaise op het Malieveld zeker niet.’ Waar De Unie wel in gelooft is een goed gesprek met de werkgevers over waar werknemers met dit land naar toe willen.
Volgens Unie-voorzitter Reinier Castelein kunnen werknemers niet langs de zijlaan blijven staan nu de technologische ontwikkelingen zo snel gaan. Volgens hem toont De Unie Arbeidsmonitor dat harde acties of stakingen niks gaan opleveren. Integendeel: er gaan in 2015 nog 100.000 banen verloren.
In reactie op de werkgeversorganisaties, die gecoördineerd aankondigen de vakbond desnoods buiten de deur te houden, stelt Castelein dat het tijd is om de verantwoordelijkheid te nemen en aan tafel te blijven zitten. ‘Een hete lente levert geen dialoog, continuïteit en kans op inkomenszekerheid’.
Volgens Castelein leveren harde acties aan de poort, demonstraties op het Malieveld en stakingen alleen maar verliezers op. Juist door het nieuwe ontslagrecht, de radicaal veranderde arbeidsmarkt met een sterkere positie van werkgevers bij massaontslagen en saneringen is het volgens hem van belang om te kijken naar ruimere scholingsmogelijkheden en wil hij werknemers voorbereiden op een hybride loopbaan waarin verschillende vormen van loondienst, uitzendwerk en zzp’schap te combineren zijn. Volgens Castelein werkt de flexibiliteit die werkgevers willen twee kanten op. De arbeidsmarkt verandert, daarom moeten werknemers mee veranderen. ‘Bij die houding past het niet om met het mes op tafel de gesprekken aan te gaan. Wij zeggen dus heel duidelijk, in 2015 gaan wij er aan de onderhandelingstafel uitkomen. Als argumenten aan tafel niet helpen, dan helpt een polonaise op het malieveld zeker niet.’
Volgens Castelein zijn er natuurlijk enkele werkgevers die het spel niet netjes spelen, maar het gros verdient gewoon een constructieve gesprekspartner.
Vanuit de andere bonden is er afwijzend gereageerd op de uitlatingen van Castelein. In een Twitter-bericht van CNV Vakmensen noemt vice-voorzitter Piet Fortuin het opgeven van het belangrijkste pressiemiddel een zwaktebod van De Unie. Verschillende FNV-bestuurders hebben zich eveneens afwijzend uitgelaten. Martin Overbeeke, FNV secretaris Gooi & Vechtstreek, wijst er in een Twitter-bericht op dat de essentie van onderhandelen is dat partijen ook machtsmiddelen kunnen inzetten als dat nodig is.
Bron: De Unie 12-01-2015
Foto: Rob Kints / Shutterstock.com