Sociaal Fonds Taxi: cao-controles tegen betaling

Het Sociaal Fonds Taxi (SFT) gaat voortaan kosten in rekening brengen voor reguliere controles op de naleving van de cao Taxivervoer als bedrijven zich niet aan de cao houden. Tot voor kort was de controle altijd kosteloos. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat taxibedrijven in een aantal gevallen voor cao-controles moeten gaan betalen, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. De cao-controles bij bedrijven met een bedrijfsoordeel ‘voldoende’ blijven kosteloos.
Voorheen moesten bedrijven die een hercontrole aanvroegen deze al betalen. Werkgevers kunnen een hercontrole aanvragen als zij over een onvoldoende bedrijfsoordeel beschikken en versneld een voldoende bedrijfsoordeel nodig hebben. Deze afspraak kan zes maanden na afgifte van het bedrijfsoordeel worden gepland.
Naar verwachting wordt rond 1 april 2014 de cao Taxivervoer algemeen verbindend verklaard. Vanaf dan gaan bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ de eerstvolgende controle betalen. Het bedrag dat zij moeten betalen is gerelateerd aan het aantal dienstverbanden binnen het bedrijf. Bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘voldoende met 1 of 2 ernstige overtredingen’ betalen voor de eerstvolgende cao-controle als op dezelfde kernbepalingen wederom een ernstige of zeer ernstige overtreding plaatsvindt. Begaan zij niet op dezelfde maar op andere kernbepalingen een of meer ernstige overtredingen, dan hoeven zij de controle niet te betalen.
Bron: Taxipro 14-01-2014