Slachtofferhulp voor winkeliers

Winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval kunnen voortaan ook een beroep doen op de expertise en ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland. Naast de emotionele opvang biedt de organisatie winkeliers ook juridische ondersteuning.
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft Slachtofferhulp Nederland toestemming verleend om haar diensten buiten de gebruikelijke doelgroep (privépersonen) aan te bieden.
Hierdoor wordt de samenwerking tussen private en publieke partijen uitgebreid naar samenwerking in de nazorg en opvang. Deze privaat-publieke samenwerking heeft sinds 2010 geleid tot een spectaculaire daling van het aantal overvallen.
Detailhandel Nederland, het ministerie van Veiligheid en Justitie en Slachtofferhulp Nederland hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de totstandkoming van een ondersteuningspakket op maat voor winkeliers. Slachtofferhulp zal samen met de winkeliers bekijken of ze een schadevergoeding kunnen krijgen en hen helpen bij de voorbereiding op het strafproces. Ondanks de daling van het aantal overvallen blijft de ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland onverminderd nodig, want nog steeds worden gemiddeld één tot twee winkeliers per dag overvallen. En ofschoon de buit van een gemiddelde overval laag is – soms onder de € 100 en meestal nog geen € 200 – zijn de gevolgen vaak ingrijpend.
Slachtofferhulp Nederland zal 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn bij ernstige misdrijven, zoals een overval. Buiten kantooruren is Slachtofferhulp Nederland inzetbaar via de meldkamer van de politie. Indien gewenst kan er binnen twee uur een medewerker van Slachtofferhulp Nederland in de winkel aanwezig zijn. Daarbij kan er tijdens kantooruren altijd op eigen initiatief gebeld worden naar 0900-0101 voor andere misdrijven, zoals agressie.
Winkeliers kunnen via Slachtofferhulp Nederland ook assistentie krijgen bij het aanvragen van subsidies voor preventieve maatregelen via onder andere het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Bron: Min V&J 20-01-2014