Second opinion beoordeling bedrijfsarts

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts moet de mogelijkheid krijgen om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook moet elke werknemer het wettelijk recht krijgen om de bedrijfsarts te spreken. Dat zijn enkele van de voornemens in de kabinetsreacties op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.
Het kabinet constateert dat er geen breed draagvlak is om het stelsel van arbeidsgerelateerde zorg aan te passen. Het kabinet wil daarom inzetten op concrete maatregelen die de dienstverlening in de bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg verbeteren en waarbij de werkgever de regie over het verzuimbeleid behoudt.
Een van de voorgestelde maatregelen is dat arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling moeten zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling. Werkgevers worden verplicht om een basiscontract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin een aantal zaken zijn vastgelegd. Het kabinet wil in wetgeving de grondslag van het basiscontract en de elementen die daar deel vanuit maken preciseren. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg.
Bron: Min SZW 28-01-2015