Schuldeiser moet meewerken aan redding bedrijf

Op de website Internetconsultatie.nl is een concept voor een wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen II ter consultatie gepubliceerd. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ gericht op versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven, tegengaan van faillissementsfraude en modernisering van de faillissementsprocedure. Het wetsvoorstel moet een sanering van schulden buiten faillissement mogelijk maken door onwillige crediteuren en aandeelhouders te dwingen mee te werken.
Een sanering van de schulden van de onderneming is bijvoorbeeld mogelijk door een akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders. Schuldeisers stemmen dan er bijvoorbeeld mee in dat zij later worden terugbetaald of in plaats van terugbetaling aandelen ontvangen. Aandeelhouders gaan ermee akkoord of werken mee aan de uitgifte van extra aandelen aan een verschaffer van nieuw kapitaal. Omdat de rechter onredelijke schuldeisers en aandeelhouders nu niet kan dwingen mee te werken aan een akkoord, blijft er voor ondernemingen met financiële problemen vaak niets anders over dan een faillissement aan te vragen. Omdat dit onwenselijk is, bepaalt het wetsvoorstel dat een ruime meerderheid van schuldeisers en aandeelhouders straks voldoende is om de schulden te saneren. Degenen die op onredelijke gronden tegen het akkoord blijven, krijgen van de rechter opdracht mee te werken. Dat geldt echter niet als zij op basis van het akkoord minder zouden krijgen dan bij een faillissement.
Verder versterkt het wetsvoorstel de positie van financiers die noodkrediet willen verschaffen. Voor de redding van een onderneming is een noodkrediet vaak nodig, maar dat is niet zonder risico. Een geldschieter wil dan graag voldoende zekerheid. Maar als de redding mislukt en de onderneming toch failliet gaat, komt het nu voor dat de curator ten gunste van de andere crediteuren een streep zet door de zekerheidsstelling. De verschaffer van het noodkrediet blijft dan met lege handen achter. Onder bepaalde voorwaarden wordt daarom de positie van de verschaffer van noodkrediet versterkt.
Geïnteresseerden kunnen tot 14 november 2014 op het concept wetsvoorstel reageren.
Bron: Min VenJ 14-08-2014