Schoonmaaksector: veel bedrijven in de fout

Bij controle van 1.450 bedrijven in de schoonmaaksector bleek 27% van hen zich niet aan de regels te houden. De meeste overtredingen vinden plaats bij kleine schoonmaakbedrijven. Grote bedrijven die lid zijn van de branchevereniging OSB doen het beduidend beter. In totaal is voor ruim € 37 miljoen aan boetes, naheffingen en terugvorderingen opgelegd.
De ‘schoonmaakinterventieteams’ van de Inspectie SZW, hebben de afgelopen jaren samen met de Belastingdienst, UWV en gemeenten in totaal 632 inspecties verricht, waarbij 1.450 bedrijven (675 schoonmaakbedrijven en 775 opdrachtgevers/inleners) zijn gecontroleerd. De controle spitste zich toe op de naleving van arbeidsmarkt-, belasting- en sociale zekerheidswetgeving.
In de schoonmaakbranche is vaak sprake van aanneming en onderaanneming van werk. Hierdoor ontstaat een groter risico op het niet-naleven van de regels. Tijdens de inspecties is gebleken dat grote schoonmaakbedrijven de zaken over het algemeen wel op orde hebben, maar bij kleinere en middelgrote schoonmaakbedrijven (tot 50 werknemers), startende ondernemers en zzp’ers worden veel overtredingen gemaakt. De kleinere bedrijven zijn vooral actief in de schoonmaak van de fastfoodsector, transportmiddelen, hotels, de bouw en als glazenwasbedrijven bij particulieren.
De geconstateerde misstanden betreffen onder meer zwart/grijs werk, uitkeringsfraude, incomplete administratie, belastingfraude, illegale tewerkstelling, onderbetaling, identiteitsfraude, arbeidsuitbuiting.
Tijdens de inspecties zijn 3.633 personen op de werkplek gecontroleerd. 324 personen waren illegaal tewerkgesteld. Bijna 43% van de illegaal tewerkgestelden kwam uit Bulgarije en bijna 21% uit Roemenië. Van de 124 zzp’ers die werden aangetroffen zijn er 106 als schijn-zzp’er aangemerkt door de Inspectie en de Belastingdienst. In dat geval was er feitelijk geen sprake van ondernemerschap, maar van dienstbetrekking, waardoor een tewerkstellingsvergunning noodzakelijk was.
In overleg met de brancheorganisaties gaan de Inspectie SZW en de Belastingdienst kijken of er meer preventieve handhavinginstrumenten ingezet kunnen worden om het aantal overtredingen terug te dringen. Daarnaast zullen de interventieteams hun controle activiteiten dit jaar en komend jaar voortzetten.
Bron: Min SZW 29-07-2013